News

Artists Management

Komische Oper Berlin – Frühlingsstürme

Komische Oper Berlin – Frühlingsstürme 
Kim-Lillian Strebel | Lydia Pawlowska 
(Dirigent: Jordan de Souza | Inszenierung: Barrie Kosky) 
Termine: 
13.02.2020, 19.30 Uhr | Berlin, Komische Oper 
12.03.2020, 19.30 Uhr | Berlin, Komische Oper 
28.03.2020, 19.30 Uhr | Berlin, Komische Oper 
05.04.2020, 19.30 Uhr | Berlin, Komische Oper 
10.04.2020, 19.30 Uhr | Berlin, Komische Oper 
19.04.2020, 19.00 Uhr | Berlin, Komische Oper